odzyskiwanie systemu operacyjnego


W nowych notebookach mamy możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych

W ASUS-ach podczas startu systemu i naciskanie przycisku F9

W ACER-ach przez podczas startu systemu trzymamy klawisz ALT i naciskamy F10