poprawka KB2686509 nie chce się zainstalować


Podczas instalacji poprawki kb2686509 może wystąpić błąd. W celu rozwiązania tego problemu potrzebujemy informacji które pliki są w konflikcie z tą aktualizacją.
Można je znaleźć w pliku : C:\WINDOWS\faultykeyboard.txt
W moim pliku są następujące wpisy :
KBDDV.DLL
KBDUSX.DLL
KBDUSL.DLL
KBDUSR.DLL
trzeba je usunąć z rejestru windows w kluczu

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts (ten drugi)

trzeba go wyeksportować najlepiej 2 razy w celu zabezpieczenia się przez uszkodzeniem klucza

usuwamy go

notatnikiem otwieramy jeden z plików i usuwamy klucze które znajdowały się w pliku faultykeyboard.txt

np:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010409]
„Layout File”=”KBDDV.DLL”
„Layout Id”=”0002”
„Layout Text”=”Amerykański (Dvoraka)”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020409]
„Layout File”=”KBDUSX.DLL”
„Layout Id”=”0001”
„Layout Text”=”Amerykański – międzynarodowy”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030409]
„Layout File”=”KBDUSL.DLL”
„Layout Id”=”001A”
„Layout Text”=”Amerykański (Dvoraka – dla leworęcznych)”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00040409]
„Layout File”=”KBDUSR.DLL”
„Layout Id”=”001B”
„Layout Text”=”Amerykański (Dvoraka – dla praworęcznych)”

W edytowanym poliku powinno zostać powinno zostać po usunięciu:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000409]
„Layout File”=”KBDUS.DLL”
„Layout Text”=”Stany Zjednoczone”
„Layout Display Name”=”@%SystemRoot%\\system32\\input.dll,-5000”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000415]
„Layout File”=”KBDPL1.DLL”
„Layout Text”=”Polski (programisty)”
„Layout Display Name”=”@%SystemRoot%\\system32\\input.dll,-5035”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010415]
„Layout Text”=”Polski (214)”
„Layout Display Name”=”@%SystemRoot%\\system32\\input.dll,-5036”
„Layout File”=”KBDPL.DLL”
„Layout Id”=”0007”