Menu Zamknij

błąd 0xc8000247 Windows Update

podczas aktualizacji windows 7 64bit w pliku WindowsUpdate.txt znajdującym sie w c:/windows można odnaleźć takie wpisy:
DtaStor FATAL: Failed to initialize datastore, error = 0xC8000247
FATAL: Failed to get session from datastore, error = 0xC8000247
FATAL: Failed to Unserialize from data store, error = 0xC8000247

rozwiązanie :
brak wymaganego stwerownika od Intel Rapid którego można pobrać ze strony :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c02219204&lc=en&dlc=en&cc=us&destPage=document

a plik znajduje się

ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp47501-48000/sp47845.exe

inne sposoby:
w cmd.exe uruchomiponym jako adminstrator wpisać komendę:
regsvr32 wuaueng.dll

inny sposób:
utworzyć plik z rozszeżeniem bat i wpisać w niego:
net stop wuauserv
ren %windir%\SoftwareDistribution\WuRedir WRold
ren %windir%\SoftwareDistribution\DataStore DSold
ren %windir%\SoftwareDistribution\Download Dold
ren %windir%\SoftwareDistribution\SelfUpdate SUold
net start wuauserv

uruchomić go jako adminstrator

Dodaj komentarz