Menu Zamknij

Import oraz eksport ustawień wifi w systemach windows 7 oraz 8

Aby sprawdzić nazwy sieci wykonujemy z linni poleceń (w Windows 7 “znakwindows + r” w Windows 8 “znak windows + x) cmd
W nowym oknie wpisujemy

netsh wlan show profiles

w odpowiedzi otrzymamy listę wszystkich sieci bezprzewodowych zapisanych na komputerze

Aby wyeksportować daną sieć

netsh wlan export profile folder=”Ścieżka do katalogu” name=”nazwa profilu”

jeśli nie podamy parametrów folder oraz name zostaną wyeksportowane wszystkie profile

Aby zaimportować dany profil wykonujemy w oknie linni poleceń:

netsh wlan add profile filename=”ścieżka do pliku oraz nazwa zakończona .xml”