Menu Zamknij

zmiana w licencjonowaniu Office 2013

Nastąpiła istotna zmiana w licencjonowaniu poniższych produktów z rodziny Office 2013:

(wersje „perpetual”/wieczyste)

 

Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów 2013,

– Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 2013,

– Office Professional 2013 oraz pojedyncze aplikacje Office 2013,

 

 

W odpowiedzi na sugestie klientów i użytkowników Microsoft zdecydował o wprowadzeniu możliwości przenoszenia zakupionej licencji Office 2013 na inny komputer.

Zmiana powyższa ma szczególne zastosowanie w przypadku uszkodzenia lub zamiany komputera na nowy. Poprzedni zapis licencyjny wskazywał na możliwość przeniesienia licencji Office 2013 tylko i wyłącznie w przypadku uszkodzenia komputera w okresie gwarancji.

 

Q:

Czy będę mógł przenieść licencję Office 2013 na inny komputer?

A:

Tak, możesz przenieść licencję Office 2013 na inny komputer należący do Ciebie, nie częściej jednak niż w odstępie 90 dni (nie dotyczy przypadku uszkodzenia komputera). W tym momencie komputer, na który zostało przeniesione oprogramowanie staje się „komputerem zalicencjonowanym”. Istnieje również możliwość przeniesienia oprogramowania na komputer nienależący do Ciebie po spełnieniu dwóch warunków:

a)      Jeśli jesteś pierwszym „licencjonowanym” użytkownikiem oprogramowania oraz

b)      Nowy użytkownik zgodzi się na warunki przeniesienia przed jego dokonaniem.

W momencie przeniesienia oprogramowania na nowy komputer należy odinstalować oprogramowanie z poprzedniego komputera i nie zachowywać żadnej kopii oprogramowania.

Dodaj komentarz